skip to Main Content

Hvad får virksomheden ud af det?

Du og din virksomhed skal mærke en effekt af din deltagelse i programmet. Vores undersøgelse, som viser at det i gennemsnit kun er 62% af ledernes kompetencer der er i spil, betyder reelt at der er 38% mere at give af. Når lederen får det uudnyttede potentiale i spil smitter det typisk af på områder som bedre trivsel, stærkere alignment, højere engagement, hurtigere beslutningsprocesser, bedre kvalitet, større kundepleje, bedre bundlinje m.v.. Alt ender med ledelse, så når lederen ændrer adfærd påvirker det hele virksomheden.

Du sidder som leder for bordenden og træffer beslutninger for dig selv og virksomheden. Du skaber rammerne, der fører til trivsel, engagement og en stærk bæredygtig bundlinje til glæde for dig, din virksomhed og verden omkring dig. På den måde kan man sige at ledelse ikke handler om dig, men det starter med dig.

Signatur Programmet kobler hele tiden din personlige læring og udvikling til virksomhedens strategi og vision. Målet er, at du kommer til at fremstå stærkere og skarpere i ord og handlinger, og at det samme smitter af på virksomheden. De værktøjer vi anvender i programmet kan derfor også bruges i din ledelse af andre.

Hvad ledere og superhelte har til fælles

Det kræver en ekstraordinær indsats, at få sit potentiale fuldt ud i spil og få tingene til at gå op i en højere enhed, så udnyttelsen af potentialet løfter sig over de 62%.

På mange måder kan man sidestille det, som ledere skal kunne, med det som  superheltene kan: At præstere ekstraordinært gennem at udnytte deres fulde potentiale.

Du behøver ikke at gå med kappe for at være en superleder, men de bedste ledere trækker på mange af de samme egenskaber, som de kappeklædte superheltene besidder. Det er eksempelvis:

  • Styrke – De har en mentale, følelsesmæssige, intuitive og fysiske styrker som de trækker på når det gælder
  • Stærk moral – De går forrest på de rigtige tidspunkter, og deres valg smitter af på andre
  • Stor idealisme – Deres tilgang og tænkning sker ud fra idealer som de tror på og handler efter
  • Bruger kræfter på at hjælpe – Det de skaber gør en forskel, er meningsgivende og gør en forskel for andre
  • Kæmper en indre kamp – De har deres styrker, men også deres svaghed, og den skal bekæmpes for at de kan vinde


Hvor godt udnytter ledere deres kompetencer på arbejdet?

Bæredygtighed i Programmet

Uddannelsen har som mål, at udvikle de bedste ledere I og FOR verden. Vi mener ledere bør forholde sig til virksomhedens bæredygtige profil, og derfor inspirerer vi lederne til at arbejde med bæredygtighed i deres lederskab. Det skal sætte spor så langt ind i virksomheden, at det udmønter sig i en bæredygtig bundlinje og et positivt aftryk på verden.

Sara Øllgaard er lead på bæredygtighed i programmet. Hun vil blandt andet hjælpe lederne til at se verden med Verdensmåls-briller, og bruge Verdensmålene som ramme for idegenerering til konkrete gerninger. Vi taler her om lavthængende frugter og langsigtet strategi.

Vi tager vores egen medicin

Internt på Akademiet for Signaturpræstationer arbejder vi med at blive endnu mere ansvarlig i vores egne bæredygtighed. Vi har droppet brochurer, og i stedet plantet træer i Folkeskoven. Vi har indledt en bæredygtighedsdialog med vores  underleverandører til programmet ift. at stille krav til deres bæredygtighedsprofil. Enkelte hoteller er eksempelvis direkte udvalgt på baggrund af deres indsats for bæredygtighed.

Vi har udvalgt to verdensmål som vi særligt fokuserer på. Det er Verdensmål No.3 “Sundhed & Trivsel”, som blandt andet betyder at alle deltagere får et sundhedstjek, og det er Verdensmål No.8 “Anstændige jobs & Økonomisk vækst”, som betyder at ledelsesudvikling skal have en afsmittende effekt hjemme i virksomhederne.

Målet er, at budskabet om bæredygtighed spredes, og at effekten rækker længere end vi selv kan se.

Jacob Lindeblad & Co.

Akademiet for Signaturpræstationer er grundlagt af Jacob Lindeblad, hvis kerneopgave de sidste 35 år har været at hjælpe andre til at toppræstere. Jacob har arbejdet 15 år med sportsfolk, og mere end 20 år med erhvervsledere.

Akademiet bygger på erfaringerne med EM, VM og OL svømmere, og de mange succesrige iværksættere og ledere Jacob og hans team har arbejdet med. Programmet tager dermed afsæt i den måde de bedste atleter og ledere opnår deres succes på.

Jacob Lindeblad er den gennemgående underviser på Signatur Programmet. Han er en ildsjæl med et smittende engagement.

Jacob Lindeblad

Sara Øllgaard

 

 

Underviserne

Udover Jacob møder deltagerne Sara Øllgaard som er lead på bæredygtigheden i programmet. De to er sammen med Kaj Flyger tilknyttet som coach mellem modulerne. Lotte Arndal (www.arndalspa.dk) er tilknyttet ifm. sundhedstjek, og Asger Steenholdt (www.authentic-leaders.org) slår tonen an ift. personlig autenticitet. Herudover indgår en håndfuld af eksperter med dybdegående indspark på deres felt.

Kursusstederne

Vi har nøje udvalgt de kursussteder hvert modul skal gennemføres på, så indhold og rammer supplerer hinanden. Vi skal være på Tisvilde Strandhotel, Grand Hotel Mölle og Sinatur i Frederiksdal.

Programmet er vigtigt fordi din hjerne er ikke bedre end den krop, der bærer den.

Jan Utzon
Ejer og arkitekt i Utzon Architects

Har du det der skal til for at stå som vinder? Her får du de svære spørgsmål og tager de afgørende valg...og find så modet til selv at gøre noget.

Carsten Borring
Head of Listing & Capital Markets, Nasdaq Copenhagen

For at tilvælge udvikling skal du fravælge normen.

Christian Castenskiold Dahl
Afdelingsdirektør Alm. Brand Bank

Programmet virker, hvis du vil opbygge en bæredygtig præstationskultur på en balanceret og ordentlig måde. Der venter en lærerig og udviklende rejse.

Bjerne S. Clausen
CEO Haldor Topsøe A/S

Bogen om Signaturpræstationer er super flot leveret, med herlige eksempler som jeg genkender og genoplever.

Eva Fjellerup
5dobbelt verdensmester i Moderne Femkamp

Jacob evner at forstå præcis hvor du befinder dig, og hans tankestræk får dig til næste niveau. Hans nysgerrighed, refleksion og energi smitter, og gør at du husker hvad der bliver sagt, og får omsat tanke til handling.

Henrik Stenmann
Direktør i IIH-Nordic og manden bag 4-dages-arbejdsugen.

Jacob har en helt unik evne til at flytte mennesker til nye højder, både som individ og teams.

Lars Bæhrenz
Kaptajn i Flyvevåbnet.

I sin bog om Signaturpræstationer, sætter Jacob på en super forståelig måde de fem trin op for, hvad der skal til for at præstere optimalt.

Rolf Sørensen
OL sølvvinder og Danmarks internationalt mest vindende cykelrytter
Back To Top